SK  EN  DE  FR
SPOLUPRÁCA
V našej spoločnosti Fixbolt s.r.o. si uvedomujeme, že úspech závisí vo veľkej miere na našich obchodných partneroch. Kladieme veľký dôraz na naše vzťahy a ctíme si filozofiu dlhodobej spolupráce, ktorá je prospešná pre obidve strany.

Odberatelia
  • ak plánujete otvoriť prevádzku so spojovacím materiálom resp. rozšíriť Váš sortiment, vytypujeme pre Vás v závislosti od Vašich potrieb a možností najlepší mix spojovacieho a kotviaceho materiálu
  • poskytneme Vám poradenstvo a potrebné informácie, aby sa Vaša prevádzka stala úspešnou
  • v prípade dlhodobej spolupráce Vám poskytneme výhodné ceny s bonusovým systémom
  • v prípade jednorázovej veľkej objednávky Vám poskytneme výraznú zľavu
  • v prípade sprostredkovania obchodu Vám poskytneme províziu
  • iné, navrhnite !


Dodávatelia
  • ak ponúkate výrobky z nášho sortimentu s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a výhodnou cenou, prosím kontaktujte nás !
  • ak ponúkate výrobky, ktoré nie sú v našom portfóliu, ale myslíte si, že by mohli byť pre nás zaujímavé, prosím kontaktujte nás !